• Kita

    Taisyklės

    Interneto portalas www.arimai.lt yra skelbimų svetainė, kurioje savo skelbimą gali paskelbti bet kuris lankytojas, jei tik laikosi šių taisyklių ir skelbimo turinys neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams. Draudžiama reklamuoti nelegalias paslaugas ir veiklą, kuri prieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, skelbti ne savo duomenis kontaktams, publikuoti neetišką, įžeidžiančią arba melagingą informaciją. Tą patį skelbimą svetainėje galima talpinti tik vieną kartą. Draudžiama tekstą rašyti didžiosiomis raidėmis. Be www.arimai.lt administracijos sutikimo draudžiama reklamuoti konkuruojančias skelbimų svetaines ir su žemės ūkiu nesusijusias veiklas, taip pat nuorodas į kitas svetaines bei beprasmes simbolių sekas. Skelbimai gali būti skelbiami tik teminėse, skelbimo turinį atitinkančiose, srityse. www.arimai.lt administracijos nuomonė ginčuose su svetainės vartotojais lemiama ir neginčijama. Nesutinkantys su šiomis…