Kita

Taisyklės

Interneto portalas www.arimai.lt yra skelbimų svetainė, kurioje savo skelbimą gali paskelbti bet kuris lankytojas, jei tik laikosi šių taisyklių ir skelbimo turinys neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

Draudžiama reklamuoti nelegalias paslaugas ir veiklą, kuri prieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, skelbti ne savo duomenis kontaktams, publikuoti neetišką, įžeidžiančią arba melagingą informaciją.

Tą patį skelbimą svetainėje galima talpinti tik vieną kartą. Draudžiama tekstą rašyti didžiosiomis raidėmis.

Be www.arimai.lt administracijos sutikimo draudžiama reklamuoti konkuruojančias skelbimų svetaines ir su žemės ūkiu nesusijusias veiklas, taip pat nuorodas į kitas svetaines bei beprasmes simbolių sekas.

Skelbimai gali būti skelbiami tik teminėse, skelbimo turinį atitinkančiose, srityse.

www.arimai.lt administracijos nuomonė ginčuose su svetainės vartotojais lemiama ir neginčijama. Nesutinkantys su šiomis taisyklėmis gali bet kada atsisakyti naudotis portalo paslaugomis. Šių reikalavimų neatitinkantys skelbimai bus šalinami.

www.arimai.lt administracija neatsako už sistemos veiklos sutrikimus ar lankytojų patirtus nuostolius, nes portalo administracija neteikia tarpininkavimo paslaugų ir neturi galimybės patikrinti, ar visa skelbimuose skelbiama informacija teisinga.

Vartotojams, pažeidusiems šias taisykles, 12 mėnesių gali būti apribota galimybė naudotis portalo paslaugomis.

Teisėsaugos institucijų reikalavimu www.arimai.lt vartotojo asmenybė gali būti atskleista.

Kiekvienas, skelbiantis skelbimą, įsipareigoja laikytis šių taisyklių ir su jomis sutinka.

www.arimai.lt administracija pasilieka teisę šias taisykles keisti be atskiro įspėjimo.